Energie besparen

Als modern glastuinbouwbedrijf telen we bijna het hele jaar door. Dit betekent ook jaarrond een warme kas oftewel veel energieverbruik. Om energie te besparen hebben we o.a. geïnvesteerd in : rookgas condensor, dubbel glas in de gevels, energiescherm en warmte-kracht installaties. Verder is ook de klimaatcomputer uitgerust met diverse energiebesparende regelingen.

Warmte opslaan in de nacht
Het CO2 in de rookgassen wordt weer toegepast als meststof voor de planten. CO2 is een belangrijke groeifactor. Zo wordt er overdag gestookt met de ketel om CO2 voor de planten te produceren. De hierbij vrijkomende warmte wordt opgeslagen in grote warmwatertanks om in de nacht de kas weer te verwarmen.