Polman BV is gespecialiseerd in het telen en verpakken van  komkommers.  Het moderne glastuinbouwbedrijf is gevestigd in Erica, Zuidoost-Drenthe.

Jaarlijks produceren wij rond 20 miljoen komkommers van februari t/m september. Om het bedrijf up-to-date te houden zijn wij voortdurend bezig met een verdergaande modernisering. Zo hebben wij geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen, recirculatie van  water en meststoffen en een vergaande mechanisering van het oogst-, sorteer- en verpakkingsproces.

Voor onze afnemers zijn wij gecertificeerd voor GLOBALGAP , een systeem opgesteld door onze afnemers om te waarborgen dat zij product afnemen van bedrijven die duurzaam produceren en voldoend aan de door hen gestelde residu-toleranties. Voor de Engelse markt zijn wij gecertificeerd voor Tesco Nurture. Hiervoor is een apart kwaliteitszorgsysteem opgezet, dat jaarlijks gecontroleerd wordt door een onafhankelijk, gecertificeerde instantie.