Vaste ervaren kern

Polman BV wordt aangestuurd door Arjan de Gier, directeur van A&A Growers. De directe dagelijkse leiding op het bedrijf vindt plaats door Jurjen van Dijken.

Bij Polman BV heeft een vaste kern ervaren medewerkers aan het werk. Er werken 6 kwaliteitscontrollers en een kwaliteitsmanager om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. Alle medewerkers hebben een training ontvangen om om te gaan met de strenge regels met betrekking tot o.a. de voedselveiligheid, werkveiligheid en huisregels op het bedrijf. Er zijn ongeveer 40 personen werkzaam op het bedrijf, dit varieert afhankelijk van het seizoen.

Om het werk goed te laten verlopen zijn er medewerkers met speciale taken: gewas- en oogstwerkzaamheden, sorteren, logistiek en bedrijfshulpverlening en kwaliteitszorg.

Binnen ons bedrijf wordt de uitgebreide regeling van de glastuinbouw CAO toegepast.