Vaste ervaren kern

Bij Polman BV heeft een vaste kern ervaren medewerkers aan het werk. Er werken 6 kwaliteitscontrollers en een kwaliteitsmanager om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. Alle medewerkers hebben een training ontvangen om om te gaan met de strenge regels met betrekking tot o.a. de voedselveiligheid, werkveiligheid en huisregels op het bedrijf. Er zijn ongeveer 40 personen werkzaam op het bedrijf, dit varieert afhankelijk van het seizoen.

De dagelijkse leiding op het bedrijf vindt plaats door een team van specialisten aangestuurd door Jurjen van Dijken. Om het werk goed te laten verlopen zijn er medewerkers met speciale taken: gewas- en oogstwerkzaamheden, sorteren en verpakken, logistiek en export, bedrijfshulpverlening en kwaliteitszorg.

Binnen ons bedrijf wordt de uitgebreide regeling van de glastuinbouw CAO toegepast.