WKK ofwel warmte-kracht koppeling

Een nieuwe ontwikkeling op de kwekerij is de WKK-installatie. Deze installatie produceert elektriciteit uit gas. Het glastuinbouwbedrijf benut hierbij ook de afvalproducten die hierbij ontstaan, namelijk: de vrijgekomen warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de kas en de geproduceerde CO2 in de rookgassen wordt als meststof voor de planten toegepast.

De geproduceerde elektriciteit wordt gedeeltelijk zelf weer gebruikt. De overige elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net.