Polman BV is gespecialiseerd in het telen en verpakken van  komkommers.  Het moderne glastuinbouwbedrijf is gevestigd in Erica, Zuidoost-Drenthe.

Jaarlijks produceren wij rond 20 miljoen komkommers van februari t/m september. Om het bedrijf up-to-date te houden zijn wij voortdurend bezig met een verdergaande modernisering. Zo hebben wij geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen, recirculatie van  water en meststoffen en een vergaande mechanisering van het oogst-, sorteer- en verpakkingsproces.

 

BELEIDSVERKLARING

Polman BV  heeft een kwaliteitszorgsysteem (QMS) ingevoerd om te kunnen voldoen aan de (certificerings)eisen die klanten stellen aan het voedselveilig produceren, sorteren, inpakken en afleveren van komkommers. Dit doen we in een omgeving welke veilig is voor ons personeel. We dragen de ETI gedragscode uit en laten ons SMETA certificeren als bewijs hier van.

Het kwaliteitszorgsysteem beschrijft de gecontroleerde wijze waarop de (voedsel)veiligheid, integriteit, kwaliteit, wettelijkheid en authenticiteit van het product gewaarborgd blijft. Hierbij is rekening gehouden met de meest recente certificeringseisen die op ons van toepassing zijn. BRC voor het sorteren, verpakken, afleveren en (tijdelijke) opslag van komkommers. GlobalGAP en Tesco Nurture voor de productie van komkommers. SMETA voor het garanderen van veilige werkomstandigheden en werkzaamheden in een niet discriminerende omgeving.
Om het kwaliteitszorgsysteem te implementeren, onderhouden en continu te verbeteren hebben wij o.a. de volgende maatregelen getroffen:
 • Het aanstellen van een kwaliteitsmanager en het instellen van een HACCP-Managementeam.
 • Het introduceren en onderhouden van huisregels.
 • Het hanteren van het kwaliteitscultuurverbeterplan ten bijdrage aan het garanderen en verbeteren van de kwaliteit.
 • Rekening houden met fraude en kwaadwillende vervuiling.
 • Het introduceren van nieuwe procedures en werkinstructies.
 • Het investeren in materiële aanpassingen en persoonlijke beschermingsmaterialen.
 • Het invoeren en onderhouden van een verplichte training voor alle personeelsleden.
 • Het uitvoeren van dagelijkse en maandelijkse kwaliteitsaudits.
 • Het gebruik maken van een klokkenluidersregeling en een personeelsvertegenwoordiger.
 • Het voeren van een bedrijfsbeleid welke de grondslagen van ETI volgen.
 • Het invoeren van leveranciersbeoordelingen en klanttevredenheidsonderzoek.
 • Het invoeren van een logistiek systeem voor de distributie en traceerbaarheid van de producten.
 • Periodiek vaststellen, publiceren en evalueren van doelstellingen voor kwaliteit en voedselveiligheid.

Wij verwachten van medewerkers en bezoekers een strikte naleving van de regels voor hygiëne- en voedselveiligheid op ons bedrijf, deze regels zijn via presentatieborden en pictogrammen duidelijk gemaakt binnen ons bedrijf.

Wij verwachten van onze toeleveranciers dat zij onze normen en waarden respecteren en ook voldoen aan bovengenoemde waarden.

Namens de bedrijfsleiding,
Arjan de Gier
Jurjen van Dijken